• alles voor een gezonde huid
  • duurzaam
  • niet getest op dieren
  • Standaard verzendkosten NL € 6,95 BE € 10,95
  • Lorem ipsum

NACOY (Kamer van Koophandel: 17110118), hierna benoemt als NACOY, verleent u hierbij toegang tot de website www.nacoy.nl en nodigt u uit de hier aangeboden producten af te nemen.

NACOY behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
NACOY spant zich in om de inhoud van www.nacoy.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.nacoy.nl aangeboden producten / teksten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid, behalve de garantie op producten zoals die bij wet geregeld is. De producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van NACOY.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.nacoy.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op www.nacoy.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan NACOY nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze producten / foto's liggen bij NACOY.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze teksten en foto's is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van NACOY, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke producten en teksten anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.